Bộ Ngoại giao
Từ khóa: Xuất nhập cảnh;cấp hộ chiếu;hồi hương;kiều bào

Cục Lãnh sự

Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại: 04-37993125                                Fax: 04-38236928
Chức năng: tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài .
Lĩnh vực liên quan di cư: tổng hợp thông tin về di cư; xây dựng, kiến nghị để xây dựng và ban hành quy định, chính sách về di cư; chủ trì, chuẩn bị và tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về di cư; bảo hộ công dân; cấp hộ chiếu công vụ và ngoại giao, hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch được cấp tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.