Skip Navigation Links.
Bộ Công an
Từ khóa: Xuất nhập cảnh;cấp hộ chiếu;buôn bán người;phòng chống buôn bán người;di cư trái phép

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A18)

Địa chỉ: 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại:                                         Fax: 04-38243287/8

E-mail: HSONQ7@yahoo.com

Chức năng hoạt động: Quản lý xuất nhập cảnh, tổng hợp thông tin.

Lĩnh vực liên quan tới di cư quốc tế: Cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ra nước ngoài với những mục đích khác nhau.