Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Kiều bào ở nước ngoài

Bộ Công an

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72)

Website: www.vnimm.gov.vn
Email: vnimm@hn.vnn.vn

Trụ sở tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 44-46 đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 0438257941
 • Fax: 0438243287, 0438243288
 • Số điện thoại giải đáp thủ tục xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam: 0438260922
 • Số điện thoại giải đáp thủ tục nhập xuất cảnh của người nước ngoài: 0438264026

2. Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: 254 đường Nguyễn Trãi, Q1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0839202300
 • Số điện thoại giải đáp thủ tục xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam: 0839201701
 • Số điện thoại giải đáp thủ tục nhập xuất cảnh của người nước ngoài: 039200365

3. Cơ quan đại diện tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

 • Địa chỉ: Số 7, đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 05113822381
 • Số điện thoại giải đáp thủ tục xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam: 05113860475

Chức năng hoạt động: 

Quản lý xuất nhập cảnh, tổng hợp thông tin.

Lĩnh vực liên quan tới di cư quốc tế: 

Cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ra nước ngoài với những mục đích khác nhau.

 

Cục Phòng chống tội phạm ma túy và các tội phạm khác (Vp130)

Địa chỉ: 42 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại: 069518355  -  Fax: 08048400
E-mail: ngoxuany@gmail.com 

Chức năng hoạt động: 

Nghiên cứu và tổng hợp thông tin, các chương trình can thiệp cụ thể.